Imatge aplicada

L’actitud davant l’adversitat i la resposta a les verdes i a les madures, és el que defineix al bon professional

David Font