Fotografia

El més important no és la càmara, sinó l’ull del fotògraf

Alfred Einsenstaedt